Kiedy na coaching kariery?

Coaching w obszarze życia zawodowego jest oferowany wszystkim osobom, które zamierzają podjąć pracę, czy też rozpoczynają prowadzenie działaności gospodarczej. Jest to również odpowiednia propozycja dla tych, którzy aktualnie pracują w firmie lub prowadza własną działalność.

Praktycznie na każdym etapie naszej pracy wszyscy napotykamy na różnego rodzaju problemy. Z niektórymi radzimy sobie sami, ale są i takie, które nas przerastają i wewnętrznie czujemy, że pomoc drugiej osoby byłaby bardzo potrzebna. Spotkania z coachem – osobą spoza najbliższego kręgu znajomych lub rodziny, która nie jest uwikłana w różnego rodzaju układy i zależności, która potrafi zachować poufność omawianych tematów może być najlepszym rozwiązaniem do przeanalizowania obecnej sytuacji problemowej a następnie wprowadzenia zmian w życiu zawodowym lub prywatnym.

Poniżej przedstawiam najczęstsze tematy z jakimi pracuję.

 

Dla studentów, absolwentów, osób szukających pracy lub planujących założyć własną działalność Dla aktywnych zawodowo, planujących zmianę pracy lub stanowiska
  • Przygotowanie do procesu rekrutacyjnego,
  • Określenie wiodących kompetencji i motywacji sprzyjających w wyborze kierunku zawodowego,
  • Wybór działalności zawodowej na podstawie zidentyfikowanych predyspozycji i określeniu silnych stron,
  • Ustalenie planu działań potrzebnych w znalezieniu pracy,
  • Identyfikowanie kompetencji wymagających wzmocnienia przed podjęciem atrakcyjnej pracy,
  • Analiza lokalnego rynku pracy pod względem możliwości i ograniczeń,
  • Praca z przekonaniami ograniczającymi oraz lękami związanymi z podjęciem pracy,
  • Stworzenie planu rozwojowego przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej,
  • Odnalezienie potencjalnych przyczyn nieudanych prób podjęcia pracy i wykorzystania płynącego z nich doświadczenia w przyszłości,
  • Praca ze stresem przed rozmowami kwalifikacyjnymi.
  • Analiza doświadczenia zawodowego:
   • co umiem, jakie mam kwalifikacje,
   • co jest moją silną stroną,
   • co chcę zmienić, a co nie,
   • jak przebiegała moja ścieżka zawodowa i co z tego wynika,
   • jakie mam możliwości w obecnej firmie, a jakie poza nią.
  • Przygotowanie do procesu rekrutacyjnego,
  • Określenie wiodących kompetencji i motywacji sprzyjających w wyborze nowego kierunku zawodowego,
  • Pomoc w skutecznym przekwalifikowaniu się na nowy profil działalności zawodowej,
  • Przygotowanie do podjęcia pracy po dłuższym pobycie za granicą,
  • Wsparcie w trakcie i po utracie pracy,
  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów w relacji ze współpracownikami, przełożonym lub podwładnymi,
  • Pomoc w szybszej i łagodniejszej adaptacji do nowych warunków po zmianie pracy lub objęciu nowego stanowiska
  • Ustalanie ścieżki rozwoju zawodowego w oparciu o nowe i atrakcyjne cele
  • Wspólne szukanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym

Masz inny problem związany ze swoją pracą? Zadzwoń lub napisz, być może uda nam się go wspólnie rozwiązać.