Terapia grupowa

OPINIE UCZESTNIKÓW GRUPY TERAPEUTYCZNEJ

Grupa rozwoju osobistego – obecnie trwa nabór

Grupa rozwoju osobistego prowadzona w konwencji Gestalt  z elementami Analizy Transakcyjnej, terapii narracyjnej i pracy z genogramem.

Dla kogo jest grupa?

Zapraszamy dorosłych, którzy zmagają się z problemem niskiego lub niestabilnego poczucia własnej wartości.

Celem naszych spotkań będzie:

  • zdefiniowanie i wyjaśnienie pojęć „poczucie własnej wartości” i „samoocena”,
  • określenie obszaru problematycznego (dot. poczucia własnej wartości) każdego z uczestników,
  • pokazanie i przećwiczenie sposobów na rozwijanie adekwatnego poczucia własnej wartości,
  • skłonienie do refleksji na temat pułapki wrażenia jakie robimy na innych,
  • uświadomienie wagi relacji z innymi w pracy na rzecz wzmacniania poczucia własnej wartości,
  • przyjrzenie się temu, jak uczestnicy radzą sobie ze strachem przed odrzuceniem, porażką i krytyką,
  • wskazanie roli samodyscypliny, odpowiedzialności i aktywnej postawy w kształtowaniu poczucia własnej wartości.

Podstawowe informacje organizacyjne

  • ilość miejsc ograniczona (6 – 8 osób w grupie)
  • spotkania odbywają się w środy w godz. 18.00 – 21.00 (w sumie 10 spotkań)
  • czas trwania będzie ustalony po zebraniu się grupy

Koszt

90 PLN za każde spotkanie

Osoby prowadzące

Katarzyna Żak-Ratajczak

Dlaczego grupa a nie warsztat?

Ponieważ zmiana zachodzi dzięki praktykowaniu i testowaniu nowych zachowań w rzeczywistości. Sama wiedza nie wystarczy. A grupa ma zainspirować do podjęcia wysiłku regularnych ćwiczeń w przerwach między kolejnymi spotkaniami.

Jakie są korzyści z pracy w grupie?

W terapii grupowej członkowie grupy tworzą swoisty mikrokosmos społeczny. Po upływie odpowiedniej ilości czasu, uczestnicy grupy zaczną wchodzić w interakcje między sobą, tak samo jak z innymi osobami w swym kręgu społecznym, odzwierciedlą w grupie taki sam interpersonalny świat, w jakim żyją. Dzięki temu jest to bardzo skuteczna metoda pracy nad szeroko rozumianym rozwojem umiejętności interpersonalnych oraz przepracowaniem trudności w tworzeniu satysfakcjonujących relacji.