Intensywny warsztat rozwojowy „W trosce o wewnętrzne dziecko”

Wiem, co się dzieje na świecie.
Znam obce języki.
Pod mikroskopem widziałam to, co niewidzialne dla ludzkiego oka.
Mijam codziennie dziesiątki ludzi.
Każdego dnia coś robię, dokądś pędzę.
A w środku mnie… jest pustka.
Czasem hulają myśli, od których uciekam.
Czasem zalewają uczucia, których nie rozumiem.
Jest we mnie istota, od której nie mam wieści… albo jestem na nią głucha.
Nie znam języka, którym mogłabym się z nią porozumieć.
Codziennie przeglądając się w lustrze patrzę w jej oczy i pytam „kim jesteś”?

Wstęp inspirowany wypowiedziami klientek gabinetu
i uczestniczek warsztatów

Intensywny warsztat rozwojowy skierowany jest do osób, które szukają kontaktu z najgłębszą częścią swojego istnienia. Dla tych, którzy pytają „kim właściwie jestem?”, „czego tak naprawdę chcę?” i mają odwagę, by zatrzymać się, cierpliwie wsłuchać w siebie, by poznać odpowiedź. Odpowiedź, która może być zaskakująca…
Warsztat prowadzony jest w konwencji Gestalt, bazuje na kontakcie, dialogu, doświadczaniu siebie w aspekcie intelektualnym, uczuciowym i cielesnym. Wzbogacony o metody projekcyjne służyć ma zarówno poszerzaniu samoświadmości, jak i wewnętrznej integracji.

Celem pracy będzie wyjście naprzeciw tej części nas, która:

    • ma wątpliwości, co do swojej wartości,
    • nie ufa sobie/innym,
    • często przeżywa złość, poczucie winy i wstyd,
    • nie wie czego chce i ma trudności z podejmowaniem decyzji,
    • czasami nie rozumie siebie, a niekiedy nawet nie zna.

„Wyjście naprzeciw” to odnalezienie w sobie „wewnętrznego dziecka”, które niegdyś zapomniane, ciągle o sobie przypomina w relacjach z ludźmi i chwilach samotności. To także wsłuchanie się w jego głos, uznanie uczuć i potraktowanie powarzenie potrzeb, które domagają się zaspokojenia.

Osoba prowadząca

Katarzyna Żak-Ratajczak (psycholog, psychoterapeuta)

Termin

Piątek 25. listopada od godz. 18.00 do 21.00

Sobota 26. listopada od godz. 9.30 do 17.30

Miejsce

Siedziba Pracowni we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 67

Koszt

200 PLN

Dodatkowe informacje

Proszę o ubranie wygodnego stroju i przyniesienie skarpet lub kapci.

Zasady uczestnictwa

1. Zainteresowane osoby proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny: inspiracje.wroclaw@gmail.com,
tel. 501 036 007. Rezerwacji należy dokonać najpóźniej do dnia 10-go listopada 2016r.

2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie uczestnictwa i jednoczesne dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 50PLN. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym na konto 24 1140 2004 0000 3902 4603 7468 lub osobiście (po uzgodnieniu telefonicznym). Po odnotowaniu wpłaty Zamawiający otrzymuje email z potwierdzeniem. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztacie zgłoszonej do 7 dni przed terminem warsztatu Organizator zwraca 80% uiszczonej kwoty, po tym terminie wpłata przepada.

3. W przypadku odwołania warsztatu Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości.

4. W trosce o najwyższą jakość zajęć prosimy o punktualne przybycie i uczestnictwo do końca warsztatu.

5. Cena warsztatu obejmuje: koszt prowadzenia warsztatu, komplet materiałów dla uczestników, napoje w trakcie przerwy kawowej.

6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.

7. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższych warunków uczestnictwa oraz cennika.