Spotkanie

Sesje coachingowe (telefoniczne lub w gabinecie) odbywają się raz na około dwa tygodnie. Zwykle potrzebnych jest kilka spotkań, żeby dokładnie omówić dany temat, a następnie podjąć odpowiednie kroki do osiągnięcia korzystnej zmiany i zweryfikować rezultaty działań.

 

Jedna sesja trwa około godziny. Na początku ustalamy zasady współpracy, czyli za co w procesie coachingowym jest odpowiedzialny coach, a za co klient. Omawiamy również, co jest ważne dla klienta i dla mnie w relacji, abyśmy podczas całego procesu czuli się komfortowo.

 

Podczas kolejnych spotkań wspólnie pracujemy nad uzgodnionym tematem, szukamy różnych możliwości osiągnięcia pozytywnego rezultatu, tworzymy szczegółowy plan działania i wspólnie obserwujemy efekty podejmowanych kroków. Udzielam też wspierających informacji zwrotnych dotyczących np. postawy klienta wobec problemu, czy też zaobserwowanego zachowania. Przekazuję informację za zgodą klienta, a jej celem jest pomoc w uzyskaniu większej świadomości przez klienta w danej kwestii.

 

W każdej chwili możesz zrezygnować z coachingu, jeżeli z jakichś powodów nie chcesz lub nie możesz go kontynuować.

W przypadku spotkań w gabinecie płatność następuje na koniec sesji.

Koszt jednej sesji: 150 PLN